Nedenfor kan du lese om våre vilkår ved returnering av bestillinger som er kjøpt med våre ulike kampanjetilbud. 

3 for 2: 

Ved kjøp av smykker under en “3 for 2”- kampanje så kommer det ved retur til å kreves at det fortsatt er kjøpt 3 smykker for at tilbudet skal være gjeldende. Hvis du for eksempel kjøper 3 par øredobber i en bestilling, der du får det billigste parret med til 0 kr og deretter returnerer ett par av øredobbene, så kommer du ved returnering av øredobbene til å få tilbakebetalt den eventuelle differansen - slik at det stemmer overens med at du har kjøpt de to øredobbene som du har beholdt og ikke lenger har kjøpt til kampanjetilbudet. 

Hvis du kjøper 4 par øredobber i en bestilling og returnerer ett enkelt par, så kommer du fortsatt til å få det ene (og det billigste) parret med i bestillingen til 0 kr, ettersom kriteriet for tilbudet (3 for 2) fortsatt er oppfylt. 

Få et smykke med på kjøpet 

Vi har kontinuerlig kampanjetilbud der man ved kjøp for et angitt beløp kan få et utvalgt smykke med på kjøpet for 0 kr (som heretter refereres til som kampanjesmykket). Om man ønsker å returnere en ordre som man har kjøpt med dette kampanjetilbudet kreves det at din ordre fortsatt ligger på det angitte beløpet etter returneringen for å kunne beholde kampanjesmykket til 0 kr. Hvis dette ikke er tilfellet skal man returnere kampanjesmykket i returpakken. Hvis en ordre etter retur ikke ligger på det angitte beløpet for å oppfylle kriteriene for kampanjetilbudet, og man velger å beholde kampanjesmykket, så kommer vi ved tilbakebetaling av returen til å justere slik at man betaler full pris for kampanjesmykket. 

Hvis du for eksempel gjør en bestilling på 550 kr ved et kampanjetilbud som krever at du skal kjøpe for 350 kr for at du skal få kampanjesmykket til 0 kr, og deretter returnerer et smykke til 200 kr fra bestillingen, så kommer du fortsatt til å oppfylle tilbudets kriterier. Du kommer dermed fortsatt til å få kampanjesmykket til 0 kr ettersom bestillingens verdi fortsatt er 350 kr. Om du derimot returnerer et smykke til 350 kr så kommer bestillingen totalt til å ligge på 200 kr og kommer dermed ikke lengre oppfylle tilbudets kriterier. Du kommer derfor ved returneringen til og debiteres for kampanjesmykkets opprinnelige verdi om du ikke sender det med i returen. 

Rabatt på bestilling ved kjøp for et angitt beløp 

Vi har kontinuerlig kampanjetilbud der man ved kjøp av at angitt beløp får en rabatt på den totale bestillingen. Dette kan være en rabatt i form av et angitt beløp eller en prosent-rabatt. Ved retur av bestillinger kjøpt i sammenheng med disse typene tilbud, så skal bestillingen fortsatt ligge på det angitte beløpet etter returnering for at rabatten fortsatt skal gjelde på den resterende delen av bestillingen. Returnerer du smykket så bestillingen din ikke lenger oppfyller tilbudets kriterier, så får du tilbakebetalt et beløp som svarer til at du har betalt full pris for smykkene du har beholdt. 

Om du eksempelvis gjør en bestilling på 600 kr når vi har hatt et kampanjetilbud som gir deg 20% rabatt når du kjøper for 400 kr og deretter returnerer et smykke fra bestillingen til en verdi på 200 kr, så oppfyller du fortsatt tilbudets kriterier. Om du derimot returnerer et smykke til 250 kr så er du ikke lengre berettiget rabatten ettersom din bestillingsverdi nå er 350 kr og dermed ikke oppfyller tilbudets kriterier lengre. Du kommer derfor i dette tilfellet å få tilbakebetalt 50 kr ettersom det svarer til at du betaler full pris for de smykkene som du har valgt å beholde.

 

For å komme i gang med returprosessen, les mere her